Products Home » Browse Products » Home Decor » Cửa đi mở quay vào 1 cánh

Cửa đi mở quay vào 1 cánh

C\u00d4NG TY TNHH TM & DV AN D\u00c2N
CÔNG TY TNHH TM & DV AN DÂN
(Store) - 9 likes 7 reviews
Product Rating
1 review
Average User Rating
Design
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
1
Ease of use
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
1
Durability
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
1
Quality
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
1
Features
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
1
Mã Sản Phẩm : ESD-PLG6
Là loại cửa đi chính, mở quay vào 1 cánh phù hợp với truyền thống của người Việt Nam.
Độ kín khít cao, cách âm, cách nhiệt tốt.
Đa dạng về mẫu mã tạo thêm nhiều sự lựa chọn cho kiến trúc. Dùng để làm cửa đi, cửa thông phòng, lan ...
₫2,800,000
In Stock
Qty:
Shipping methods  
Write a Review
Pay with: Cash On Delivery
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
User Ratings
Based on 1 review
1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Design
1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ease of use
1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Durability
1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Quality
1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Features
Recommendations
Recommended by 100% users

Information

Share and Report

Overview

Best Alternatives

 • ₫3,300,000
  In Stock
  0 comments, 590 views, 0 likes
 • ₫225,000
  In Stock
  0 comments, 114 views, 0 likes
 • ₫1,940,000
  In Stock
  0 comments, 432 views, 0 likes
 • ₫1,050,000
  In Stock
  0 comments, 367 views, 0 likes

QuyếtThành's Products

 • ₫5,710,000
  In Stock
  0 comments, 0 likes
 • ₫2,050,000
  In Stock
  0 comments, 0 likes