công viên Biển Đông, Võ Nguyên Giáp, Phước Mỹ, Da Nang, Vietnam
A:
B: công viên Biển Đông, Võ Nguyên Giáp, Phước Mỹ, Da Nang, Vietnam

See on Google Maps