Cầu Ánh Sao, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam
A:
B: Cầu Ánh Sao, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

See on Google Maps