News Home » Technology » Mua đồ điện tử sản xuất tại Việt Nam hay Thái Lan

Around the World

Mua đồ điện tử sản xuất tại Việt Nam hay Thái Lan

Mekolor 66 Mar 25

Tôi đi mua tủ lạnh hay máy giặt thì thấy có 2 loại hàng: sản xuất tại Việt Nam và sản xuất tại Thái Lan.

Hai loại này có gì khác nhau về chất lượng không? Nếu mua thì tôi nên mua loại nào?

Xin cảm ơn.

Thanh Tùng
Tung.tranthanh@...