•  
 •  

Popular Tags (19)

Others

3 listings found.
Map View
Grid View
List View
 • TH\u00d4NG D\u1ecaCH TI\u1ebeNG NH\u1eacT (KCN LONG H\u1eacU-C\u00d3 XE \u0110\u01afA R\u01af\u1edaC)
  Jun 3, 0 comments, 31 views, 1 like
  - Thông dịch Tiếng Nhật tại hiện trường sản xuất (truyền đạt chỉ thị của người Nhật) -...  more
 • GENERAL ACCOUNTANT (TI\u1ebeNG ANH - QU\u1eacN 1)
  May 29, 0 comments, 35 views, 2 likes
  - Thực hiện và quản lí toàn bộ các nghiệp vụ thuộc phòng kế toán.

  - Theo dõi và thực hiện các báo...  more
 • C\u1eecA H\u00c0NG TR\u01af\u1edeNG (NH\u00c0 H\u00c0NG NH\u1eacT)
  Apr 24, 0 comments, 55 views, 0 likes
  - Quản lý cửa hàng, xây dựng và phát triển cửa hàng- Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh,...  more