•  
 •  

Popular Tags (19)

Business

2 listings found.
Map View
Grid View
List View
 • TUY\u1ec2N NH\u00c2N VI\u00caN SALE STAFF TI\u1ebeNG NH\u1eacT - L\u00c0M T\u1ea0I KCN VSIP1 B\u00ccNH D\u01af\u01a0NG
  Apr 19, 0 comments, 124 views, 1 like
  ₫13,000,000.000000
  - Vị trí này trong team dầu công nghiệp, take care các khách hàng đã có và tìm kiếm khách hàng mới, chủ yếu...  more
 • NH\u00c2N VI\u00caN H\u1ed6 TR\u1ee2 KINH DOANH (BI\u00caT TI\u1ebeNG NH\u1eacT-KCN LONG H\u1eacU)
  Apr 17, 0 comments, 94 views, 0 likes
  ₫10,000,000.000000
  - Làm trung gian liên lạc thông tin về chất lượng, giá thành, thời hạn giao hàng với khách hàng hoặc công...  more