•  
  •  

Popular Tags (19)

Human Resources

1 listing found.
Map View
Grid View
List View
  • NH\u00c2N VI\u00caN H\u1ed6 TR\u1ee2 KINH DOANH (BI\u00caT TI\u1ebeNG NH\u1eacT-KCN LONG H\u1eacU)
    Apr 17, 0 comments, 91 views, 0 likes
    ₫10,000,000.000000
    - Làm trung gian liên lạc thông tin về chất lượng, giá thành, thời hạn giao hàng với khách hàng hoặc công...  more