Featured
SPONSORED

When and Where

  • Nhà hát Quân Đội, Cộng Hòa, Phường 4, Tan Binh, Ho Chi Minh City, Vietnam - Get Directions
  • Nov 24, 2018, 1:00 PM - 6:00 PM
Blockchain for SDGs Tour Summit In Vietnam được tổ chức bởi European Blockchain HUB (EUBC HUB) và đồng tổ chức bởi Startup Vietnam Foundation (SVF) và Getlinks.

Information

  • Nhà Hát Quân Đội
  • 0 comments, 527 views, 2 likes
Event has ended.
  • ₫2,350,000.000000
    STANDARD CONFERENCE
  • ₫2,350,000.000000
    NETWORKING PASS

What's New