Channel Information

4 videos
Created on: November 5, 2017
0 comments, 4 likes

What's New

 • QuyếtThành
  QuyếtThành created a new video in the channel Nguyễn Thành Quyết:
  04:53B\u00ed quy\u1ebft th\u00e0nh c\u00f4ng
  Tôi không biết ngày hôm nay bạn đã cố gắng bao nhiêu, nhưng chắc chắn là bạn chưa cố gắng hết sức! Chúng ta thường dừng lại bởi một giới hạn duy nhất: lý trí than phiền rằng bạn phải dừng lại, bạn hết sức rồi, không cổ nổi nữa, không nổi... Nếu bạn khôn...
 • QuyếtThành
  QuyếtThành created a new video in the channel Nguyễn Thành Quyết:
  04:53\u0111\u1eebng b\u1ecf cu\u1ed9c
  Tôi không biết ngày hôm nay bạn đã cố gắng bao nhiêu, nhưng chắc chắn là bạn chưa cố gắng hết sức! Chúng ta thường dừng lại bởi một giới hạn duy nhất: lý trí than phiền rằng bạn phải dừng lại, bạn hết sức rồi, không cổ nổi nữa, không nổi... Nếu bạn khôn...
 • QuyếtThành
  QuyếtThành created a new video in the channel Nguyễn Thành Quyết:
  18:41Qu\u00e0 t\u1eb7ng cu\u1ed9c s\u1ed1ng - THO\u00c1T NGH\u00c8O - Phim ho\u1ea1t h\u00ecnh hay nh\u1ea5t 2017
  Quà tặng cuộc sống - THOÁT NGHÈO - Phim hoạt hình hay nhất 2017 - Phim hoạt hình Việt Nam 2017 Trân trọng cảm ơn!
 • QuyếtThành
  QuyếtThành created a new video in the channel Nguyễn Thành Quyết:
  01:40C\u00e1ch m\u1ea1ng C\u00f4ng nghi\u1ec7p 4.0 l\u00e0 g\u00ec?
  Cách mạng Công nghiệp 4.0 là gì? Việt Nam có làm được Cách mạng Công nghiệp 4.0?
 • QuyếtThành
  QuyếtThành has created a new channel Nguyễn Thành Quyết:
  Nguyễn Thành Quyết
There are no more posts to show.