Channel Information

249 videos
Created on: December 11, 2018
0 comments, 0 likes

What's New

 • Mekolor
  Mekolor created a new video in the channel HTV2-Vie Channel:
  04:09Ph\u1ee5 n\u1eef l\u00e0m m\u1eb9 kh\u1ed5 tr\u0103m b\u1ec1 | NH\u1eeeNG C\u00d4 N\u00c0NG \u0110\u1ed8C TH\u00c2N L\u00c0M M\u1eb8
  #NCNDTLM #PhimViet #Phimgiadinh Đón xem Những Cô Nàng Độc Thân Làm Mẹ lúc 21H30 THỨ 2 đến THỨ 4 hàng tuần trên Youtube HTV2-Vie Channel
 • Mekolor
  Mekolor created a new video in the channel HTV2-Vie Channel:
  05:11H\u01b0\u01a1ng Giang kh\u1eb3ng \u0111\u1ecbnh \"hoa h\u1eadu h\u1ebft nhi\u1ec7m k\u1ef3\" th\u00ec ph\u1ea3i th\u1ebf n\u00e0y | NG\u01af\u1edcI \u1ea4Y L\u00c0 AI - M\u00f9a 2 - T\u1eadp 3
  #Nala #NguoiAyLaAi #NguoiAyLaAiMua2 #Người_Ấy_Là_Ai_Mùa_2 #Người_Ấy_Là_Ai_Mùa_2_Tập_2 #Tran_Thanh #Huong_Giang #Mac_Van_Khoa #Duong_Lam #A_Hau_Thuy_Dung #TVShow #show_truyen_hinh #truyen_hinh Đón xem Người Ấy Là Ai? - Mùa 2 lúc 21H15 THỨ 6 hàng tuần trê...
 • Mekolor
  Mekolor created a new video in the channel HTV2-Vie Channel:
  02:58Casting v\u1eaby g\u1ecdi, d\u00e0n si\u00eau Nh\u00ed h\u1ee9a h\u1eb9n b\u00f9ng n\u1ed5 | NHANH NH\u01af CH\u1edaP NH\u00cd
  NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI THAM GIA TUYỂN SINH:
 • Mekolor
  Mekolor created a new video in the channel HTV2-Vie Channel:
  05:34Anh \u0110\u1ee9c, Hi\u1ec1n H\u1ed3 c\u1eb7p \u0111\u00f4i c\u00f3 duy\u00ean nh\u01b0ng kh\u00f4ng n\u1ee3 c\u1ee7a Vbiz | NHANH NH\u01af CH\u1edaP NH\u00cd - M\u00f9a 2 - T\u1eadp 5
  #NNCN #NhanhNhuChopNhiMua2 #NhanhNhuChopNhiMua2Tap5 #Nhanh_Nhu_Chop #Nhanh_Nhu_Chop_Nhi #Hien_Ho #Anh_Duc #Tran_Thanh #thieu_nhi #gameshow #tvshow #chuong_trinh_thieu_nhi #show_2019 Đón xem Nhanh Như Chớp Nhí - Mùa 2 trên Youtube HTV2-Vie Channel lúc 20H...
 • Mekolor
  Mekolor created a new video in the channel HTV2-Vie Channel:
  03:59B\u1ea3n ch\u1ea5t c\u1ee7a m\u1ed9t g\u00e3 \u0111\u00e0n \u00f4ng t\u1ed3i l\u00e0 \u0111\u00e2y | NH\u1eeeNG C\u00d4 N\u00c0NG \u0110\u1ed8C TH\u00c2N L\u00c0M M\u1eb8
  #NCNDTLM #PhimViet #Phimgiadinh Đón xem Những Cô Nàng Độc Thân Làm Mẹ lúc 21H30 THỨ 2 đến THỨ 4 hàng tuần trên Youtube HTV2-Vie Channel
 • Mekolor
  Mekolor created a new video in the channel HTV2-Vie Channel:
  05:34T\u1ed5 h\u1ee3p d\u00e0n si\u00eau Nh\u00ed g\u00e2y \u1ea5n t\u01b0\u1ee3ng kh\u00e1 ng\u1ea7u | NHANH NH\u01af CH\u1edaP NH\u00cd
  #NNCN #NhanhNhuChopNhiMua2 #Nhanh_Nhu_Chop #Nhanh_Nhu_Chop_Nhi #Tran_Thanh #thieu_nhi #gameshow #tvshow #chuong_trinh_thieu_nhi #show_2019 Đón xem Nhanh Như Chớp Nhí - Mùa 2 trên Youtube HTV2-Vie Channel lúc 20H15 CHỦ NHẬT hàng tuần
 • Mekolor
  Mekolor created a new video in the channel HTV2-Vie Channel:
  49:05S\u1ede KI\u1ec0U TRUY\u1ec6N - T\u1eacP 5
  Sở Kiều Truyện là câu chuyện xảy ra vào thời Tây Ngụy. Nữ chính của tác phẩm là Sở Kiều. Từ một nữ nô bị coi thường, Sở Kiều đã vươn lên thành nữ tướng mạnh mẽ, góp phần xóa bỏ chính sách nô lệ tàn bạo.
 • Mekolor
  Mekolor created a new video in the channel HTV2-Vie Channel:
  47:48NH\u1eeeNG C\u00d4 N\u00c0NG \u0110\u1ed8C TH\u00c2N L\u00c0M M\u1eb8 - T\u1eacP 33
  #NCNDTLM #phimViet #phimtruyenhinh #ellytran #phithanhvan #huykhanh Đón xem Những Cô Nàng Độc Thân Làm Mẹ lúc 21H30 THỨ 2 - THỨ 4 hàng tuần trên kênh Youtube HTV2-Vie Channel
 • Mekolor
  Mekolor created a new video in the channel HTV2-Vie Channel:
  01:16Nh\u00ecn Anh T\u00fa l\u0103n v\u00e0o b\u1ebfp, Tr\u01b0\u1eddng Giang bu\u00f4ng l\u1eddi cay \u0111\u1eafng | MU\u1ed0N \u0102N PH\u1ea2I L\u0102N V\u00c0O B\u1ebeP - T\u1eadp 4
  #MAPLVB #MuonAnPhaiLanVaoBep #TruongGiang #Muốn_Ăn_Phải_Lăn_Vào_Bếp #Trường_Giang #Am_thuc #Ẩm_thực #Nấu_ăn #Vào_bếp #Vao_bep Đón xem ngay MUỐN ĂN PHẢI LĂN VÀO BẾP trên kênh HTV2-Vie Channel lúc 21H30 CHỦ NHẬT
 • Mekolor
  Mekolor created a new video in the channel HTV2-Vie Channel:
  15:53Amee x B Ray s\u1ef1 k\u1ebft h\u1ee3p ho\u00e0n h\u1ea3o cho nh\u1eefng b\u1ea3n HIT Vbiz | SAO S\u1ef0 KI\u1ec6N 353
  #SSK #SaoSuKien #AnhNhaODauThe Đón xem Sao Sự Kiện trên kênh HTV2-Vie Channel lúc 18H45 THỨ 7 hàng tuần
 • Mekolor
  Mekolor created a new video in the channel HTV2-Vie Channel:
  03:49Ra s\u1ee9c b\u1ea3o v\u1ec7 Hi\u1ec1n H\u1ed3, Anh \u0110\u1ee9c b\u1ecb Tr\u1ea5n Th\u00e0nh v\u00f9i d\u1eadp | NHANH NH\u01af CH\u1edaP NH\u00cd - M\u00f9a 2 - T\u1eadp 5
  #NNCN #NhanhNhuChopNhiMua2 #NhanhNhuChopNhiMua2Tap5 #Nhanh_Nhu_Chop #Nhanh_Nhu_Chop_Nhi #Hien_Ho #Anh_Duc #Tran_Thanh #thieu_nhi #gameshow #tvshow #chuong_trinh_thieu_nhi #show_2019 Đón xem Nhanh Như Chớp Nhí - Mùa 2 trên Youtube HTV2-Vie Channel lúc 20H...
 • Mekolor
  Mekolor created a new video in the channel HTV2-Vie Channel:
  13:25L\u00fd H\u1ea3i c\u00f9ng d\u00e0n sao Vbiz \u0111\u00ecnh \u0111\u00e1m h\u1ed9i t\u1ee5 t\u1ea1i L\u1eadt M\u1eb7t 4 - Nh\u00e0 C\u00f3 Kh\u00e1ch | SAO S\u1ef0 KI\u1ec6N 354
  #SSK #SaoSuKien #LatMatNhaCoKhach Đón xem Sao Sự Kiện trên kênh HTV2-Vie Channel lúc 18H45 THỨ 7 hàng tuần
 • Mekolor
  Mekolor created a new video in the channel HTV2-Vie Channel:
  05:49Xu\u1ea5t hi\u1ec7n c\u1ef1c ph\u1ea9m gi\u1ed1ng Xu\u00e2n Tr\u01b0\u1eddng khi\u1ebfn H\u01b0\u01a1ng Giang tr\u1ea7m tr\u1ed3 | NG\u01af\u1edcI \u1ea4Y L\u00c0 AI? - M\u00f9a 2 - T\u1eadp 3
  #Nala #NguoiAyLaAi #NguoiAyLaAiMua2 #Người_Ấy_Là_Ai_Mùa_2 #Người_Ấy_Là_Ai_Mùa_2_Tập_2 #Tran_Thanh #Huong_Giang #Mac_Van_Khoa #Duong_Lam #A_Hau_Thuy_Dung #TVShow #show_truyen_hinh #truyen_hinh Đón xem Người Ấy Là Ai? - Mùa 2 lúc 21H15 THỨ 6 hàng tuần trê...
 • Mekolor
  Mekolor created a new video in the channel HTV2-Vie Channel:
  45:02NH\u1eeeNG C\u00d4 N\u00c0NG \u0110\u1ed8C TH\u00c2N L\u00c0M M\u1eb8 - T\u1eacP 32
  #NCNDTLM #phimViet #phimtruyenhinh #ellytran #phithanhvan #huykhanh Đón xem Những Cô Nàng Độc Thân Làm Mẹ lúc 21H30 THỨ 2 - THỨ 4 hàng tuần trên kênh Youtube HTV2-Vie Channel
 • Mekolor
  Mekolor created a new video in the channel HTV2-Vie Channel:
  48:49NH\u1eeeNG C\u00d4 N\u00c0NG \u0110\u1ed8C TH\u00c2N L\u00c0M M\u1eb8 - T\u1eacP 31
  #NCNDTLM #phimViet #phimtruyenhinh #ellytran #phithanhvan #huykhanh Đón xem Những Cô Nàng Độc Thân Làm Mẹ lúc 21H30 THỨ 2 - THỨ 4 hàng tuần trên kênh Youtube HTV2-Vie Channel